Advokatkontoret er specialiseret
indenfor følgende områder:


Fast ejendom
På baggrund af en veldokumenteret erfaring
og viden i forbindelse med et bredt antal
ejendomshandler i Frankrig, er kontoret i stand til at
varetage komplicerede transaktioner, som kan være krævende
såvel i tilknytning til deres juridiske struktur som i
relation til tidspres.

Det er vort mål, at tilføre værdi til vore klienters
handler ved på en gang at være juridisk set grundige
og fleksible, og altid have vore klienters
kommercielle forhold for øje.

I forbindelse med ejendomshandler bistår vort kontor
ligeledes såvel private som institutionelle låntagere
for så vidt angår finansiering samt refinansiering af lån.

Kontraktsret
Det er af væsentlig betydning i enhver forretnings-
sammenhæng, at de aftaleretlige vilkår er
velfunderede, hvorvidt der er tale om handelsagent-,
eneforhandler- eller joint ventureaftaler.
Vort kontor er vant til at sikre,
at vore klienters forretninger er beskyttet på
sund og fornuftig vis, via vor udarbejdelse
af grundige og forståelige aftaler.

I relation til vore klienters kommercielle forehavender,
dækker vi EU- og fransk konkurrenceret samt
immaterialretlige retsforhold, herunder retssager.

Selskabsret
Vi bistår vore klienter i forbindelse med stiftelse af
selskaber, hvorvidt dette drejer sig om såkaldte “SCI”-
selskaber (Société Civile Immobilière - ejendoms-
selskaber, der svarer til en form for interessentskab),
“SARL”-selskaber (Société à Responsabilité Limité –
der svarer til en form for anpartsselskab), eller “S.A.”-
selskaber (Société Anonyme – der svarer til et
aktieselskab) og vi bistår selskaber i forbindelse med
virksomhedsomstruktureringer, fusioner og salg.

Arbejdsret
Fransk arbejdsret udgør en kompliceret og ofte
forandret juridisk disciplin. Vort kontor er i stand til,
på direkte og effektiv vis, at analysere og konkludere i
arbejdsretlige forhold, således at vore klienter
er opdateret i forhold til den seneste
arbejdsretlige udvikling og i stand til at
positionere sig i et arbejdsretligt miljø.

Skatteret
I tilknytning til de juridiske discipliner indenfor
hvilke vi bistår vore klienter, er vi i stand til at
rådgive dem for så vidt angår skatteretlige
problemstillinger.

Retssager og mediation
Vort kontor bestræber sig på at løse vore klienters
tvister på den mest effektive måde,
hvilket betyder, at vi altid forsøger at
fastsætte konflikternes omfang i et forsøg
på at indkredse risici og mulighederne for forlig
via mediation (forhandling). Således forsøger
vi i videst muligt omfang at undgå,
at skulle indtræde i tidsrøvende og dyre retssager.

Ikke desto mindre er vort kontor naturligvis
parat til at bistå vore klienter i forbindelse
med retssager både for de franske og
danske domstole.


Cabinet Bille
Advokatkontor
Tilbage til
forsiden
Cabinet Bille
"Marina Business
Center"
Port Marina Baie
des Anges
F-06270
Villeneuve Loubet

Tel.: +33 (0)4 93
29 08 36

Mobil: +33 (0)6 27
49 41 01